se

10 Haziran 2014 Salı

EXCEL Fonksiyonların ve Formüllerinin İngilizce Türkçe Karşılıkları

TürkçeİngilizceKategori
ACOSACOSMatematik ve Trigonometri
ACOSHACOSHMatematik ve Trigonometri
ADRESADDRESSArama ve Başvuru
AİÇVERİMORANIXIRRFinansal
ALANSAYAREASArama ve Başvuru
ALTTOPLAMSUBTOTALMatematik ve Trigonometri
AMORDEGRCAMORDEGRCFinansal
AMORLINCAMORLINCFinansal
ANA_PARA_ÖDEMESİPPMTFinansal
ASİNHASINHMatematik ve Trigonometri
AŞAĞIYUVARLAROUNDDOWNMatematik ve Trigonometri
ATANATANMatematik ve Trigonometri
ATAN2ATAN2Matematik ve Trigonometri
ATANHATANHMatematik ve Trigonometri
AYMONTHTarih ve Saat
AZALANBAKİYEDBFinansal
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAYCOUNTAİstatistiksel
BAĞ_DEĞ_SAYCOUNTİstatistiksel
BASIKLIKKURTİstatistiksel
BDPVFinansal
BESINIRGESTEPMühendislik
BESSELIBESSELIMühendislik
BESSELJBESSELJMühendislik
BESSELKBESSELKMühendislik
BESSELYBESSELYMühendislik
BETADAĞBETADISTİstatistiksel
BETATERSBETAINVİstatistiksel
BIN2DECBIN2DECMühendislik
BIN2HEXBIN2HEXMühendislik
BIN2OCTBIN2OCTMühendislik
BİLGİINFOBilgi
BİNOMDAĞBINOMDISTİstatistiksel
BİRLEŞTİRCONCATENATEMetin
BOŞLUKSAYCOUNTBLANKİstatistiksel
BÖLÜMQUOTIENTMatematik ve Trigonometri
BUGÜNTODAYTarih ve Saat
BULFINDMetin
BÜYÜKLARGEİstatistiksel
BÜYÜKHARFUPPERMetin
BÜYÜMEGROWTHİstatistiksel
COSCOSMatematik ve Trigonometri
COSHCOSHMatematik ve Trigonometri
ÇARPIKLIKSKEWİstatistiksel
ÇARPIMPRODUCTMatematik ve Trigonometri
ÇARPINIMFACTMatematik ve Trigonometri
ÇEVİRCONVERTMühendislik
ÇİFTEVENMatematik ve Trigonometri
ÇİFTAZALANBAKİYEDDBFinansal
ÇİFTFAKTÖRFACTDOUBLEMühendislik
ÇİFTMİISEVENBilgi
ÇOKTERİMLİMULTINOMIALMatematik ve Trigonometri
D_İÇ_VERİM_ORANIMIRRFinansal
DASLNFinansal
DABVDBFinansal
DAKİKAMINUTETarih ve Saat
DAMGACHARMetin
DÇARPMMULTMatematik ve Trigonometri
DEC2BINDEC2BINMühendislik
DEC2HEXDEC2HEXMühendislik
DEC2OCTDEC2OCTMühendislik
DEĞERPRICEFinansal
DEĞERİNDPRICEDISCFinansal
DEĞERVADEPRICEMATFinansal
DEĞİLNOTMantıksal
DEĞİŞTİRREPLACEMetin
DELTADELTAMühendislik
DERECEDEGREESMatematik ve Trigonometri
DETERMİNANTMDETERMMatematik ve Trigonometri
DEVRESEL_ÖDEMEPMTFinansal
DEVRİK_DÖNÜŞÜMTRANSPOSEArama ve Başvuru
DİZEY_TERSMINVERSEMatematik ve Trigonometri
DOĞRUTRUEMantıksal
DOLAYLIINDIRECTArama ve Başvuru
DOTLINESTİstatistiksel
DÖRTTEBİRLİKQUARTILEİstatistiksel
DÜŞEYARAVLOOKUPArama ve Başvuru
EBOŞSAISBLANKBilgi
EĞERIFMantıksal
EĞERSAYCOUNTIFİstatistiksel
EĞİLİMTRENDİstatistiksel
EĞİMSLOPEİstatistiksel
EHATAISERRBilgi
EHATALIYSAISERRORBilgi
ELEMANCHOOSEArama ve Başvuru
EMANTIKSALSAISLOGICALBilgi
EMETİNDEĞİLSEISNONTEXTBilgi
EMETİNSEISTEXTBilgi
ENÇOK_OLANMODEİstatistiksel
EREFSEISREFBilgi
ESAYIYSAISNUMBERBilgi
ETKİNEFFECTFinansal
ETOPLASUMIFMatematik ve Trigonometri
EYOKSAISNABilgi
FAİZ_ORANIRATEFinansal
FAİZORANIINTRATEFinansal
FAİZTUTARIIPMTFinansal
FDAĞFDISTİstatistiksel
FISHERFISHERİstatistiksel
FISHERTERSFISHERINVİstatistiksel
FTERSFINVİstatistiksel
FTESTFTESTİstatistiksel
GAMADAĞGAMMADISTİstatistiksel
GAMALNGAMMALNİstatistiksel
GAMATERSGAMMAINVİstatistiksel
GDFVFinansal
GDPROGRAMGDPROGRAMFinansal
GEOORTGEOMEANİstatistiksel
GERÇEKFAİZACCRINTFinansal
GERÇEKFAİZVACCRINTMFinansal
GETİRİRECEİVEDFinansal
GÜNDAYTarih ve Saat
GÜN360DAYS360Tarih ve Saat
GÜVENİRLİKCONFIDENCEİstatistiksel
HAFTANINGÜNÜWEEKDAYTarih ve Saat
HAFTASAYWEEKNUMTarih ve Saat
HARORTHARMEANİstatistiksel
HATA.TİPİERROR.TYPEBilgi
HATAİŞLEVERFMühendislik
HEX2BINHEX2BINMühendislik
HEX2DECHEX2DECMühendislik
HEX2OCTHEX2OCTMühendislik
HİPERGEOMDAĞHYPGEOMDISTİstatistiksel
HTAHDEĞERTBILLPRICEFinansal
HTAHEŞTBILLEQFinansal
HTAHÖDEMETBILLYIELDFinansal
HÜCRECELLBilgi
ISPMTISPMTFinansal
İÇ_VERİM_ORANIIRRFinansal
İNDİRİMDISCFinansal
İNDİSINDEXArama ve Başvuru
İŞARETSIGNMatematik ve Trigonometri
İŞGÜNÜWORKDAYTarih ve Saat
KAÇINCIMATCHArama ve Başvuru
KAREKÖKSQRTMatematik ve Trigonometri
KAREKÖKPİSQRTPIMatematik ve Trigonometri
KARMAŞIKCOMPLEXMühendislik
KAYDIROFFSETArama ve Başvuru
KESMENOKTASIINTERCEPTİstatistiksel
KIRPTRIMMetin
KIRPORTALAMATRIMMEANİstatistiksel
KİKAREDAĞCHIDISTİstatistiksel
KİKARETERSCHIINVİstatistiksel
KİKARETESTCHITESTİstatistiksel
KODCODEMetin
KOMBİNASYONCOMBINMatematik ve Trigonometri
KORELASYONCORRELİstatistiksel
KOVARYANSCOVARİstatistiksel
KÖPRÜHYPERLINKArama ve Başvuru
KRİTİKBİNOMCRITBINOMİstatistiksel
KUPONGÜNCOUPDAYSFinansal
KUPONGÜNBDCOUPDAYBSFinansal
KUPONGÜNDSKCOUPDAYSNCFinansal
KUPONGÜNÖKTCOUPPCDFinansal
KUPONGÜNSKTCOUPNCDFinansal
KUPONSAYICOUPNUMFinansal
KUVVETPOWERMatematik ve Trigonometri
KÜÇÜKSMALLİstatistiksel
KÜÇÜKHARFLOWERMetin
KYUVARLAMROUNDMatematik ve Trigonometri
LİRADOLLARMetin
LİRAKESDOLLARFRFinansal
LİRAONDOLLARDEFinansal
LNLNMatematik ve Trigonometri
LOGLOGMatematik ve Trigonometri
LOG10LOG10Matematik ve Trigonometri
LOGNORMDAĞLOGNORMDISTİstatistiksel
LOGTERSLOGINVİstatistiksel
LOTLOGESTİstatistiksel
MTMetin
MAKMAXİstatistiksel
MAKAMAXAİstatistiksel
MBULSEARCHMetin
METNEÇEVİRTEXTMetin
MİNMINİstatistiksel
MİNAMINAİstatistiksel
MODMODMatematik ve Trigonometri
MSÜREMDURATIONFinansal
MUTLAKABSMatematik ve Trigonometri
NBDNPVFinansal
NEGBİNOMDAĞNEGBINOMDISTİstatistiksel
NOMİNALNOMINALFinansal
NORMDAĞNORMDISTİstatistiksel
NORMSDAĞNORMSDISTİstatistiksel
NORMSTERSNORMSINVİstatistiksel
NORMTERSNORMINVİstatistiksel
NSATTRUNCMatematik ve Trigonometri
OBEBGCDMatematik ve Trigonometri
OCT2BINOCT2BINMühendislik
OCT2DECOCT2DECMühendislik
OCT2HEXOCT2OCTMühendislik
OKEKLCMMatematik ve Trigonometri
OLASILIKPROBİstatistiksel
ORTALAMAAVERAGEİstatistiksel
ORTALAMAAAVERAGEAİstatistiksel
ORTANCAMEDIANİstatistiksel
ORTSAPAVEDEVİstatistiksel
ÖDEMEYIELDFinansal
ÖDEMEİNDYIELDDISCFinansal
ÖDEMEVADEYIELDMATFinansal
ÖZDEŞEXACTMetin
ÖZETVERİALGETPIVOTDATAArama ve Başvuru
PARÇAALMIDMetin
PEARSONPEARSONİstatistiksel
PERMÜTASYONPERMUTİstatistiksel
PIMatematik ve Trigonometri
POISSONPOISSONİstatistiksel
RADYANRADIANSMatematik ve Trigonometri
RANKRANKİstatistiksel
RASTGELEARADARANDBETWEENMatematik ve Trigonometri
RKARERSQİstatistiksel
ROMENROMANMatematik ve Trigonometri
SNBilgi
S_SAYI_ÜRETRANDMatematik ve Trigonometri
SAATHOURTarih ve Saat
SAĞDANRIGHTMetin
SANALIMAGINARYMühendislik
SANBAĞ_DEĞİŞKENIMARGUMENTMühendislik
SANBÖLIMDIVMühendislik
SANCOSIMCOSMühendislik
SANÇARPIMPRODUCTMühendislik
SANÇIKARIMSUBMühendislik
SANEŞLENEKIMCONJUGATEMühendislik
SANGERÇEKIMREALMühendislik
SANİYESECONDTarih ve Saat
SANKAREKÖKIMSQRTMühendislik
SANKUVVETIMPOWERMühendislik
SANLNIMLNMühendislik
SANLOG10IMLOG10Mühendislik
SANLOG2IMLOG2Mühendislik
SANMUTLAKIMABSMühendislik
SANSINIMSINMühendislik
SANTOPLAIMSUMMühendislik
SANÜSIMEXPMühendislik
SAPKAREDEVSQİstatistiksel
SATIRROWArama ve Başvuru
SATIRSAYROWSArama ve Başvuru
SAYIDÜZENLEFIXEDMetin
SAYIYAÇEVİRVALUEMetin
SERİAYEDTETarih ve Saat
SERİTARİHEOMONTHTarih ve Saat
SERİTOPLASERIESSUMMatematik ve Trigonometri
SIKLIKFREQUENCYİstatistiksel
SİNSINMatematik ve Trigonometri
SİNHSINHMatematik ve Trigonometri
SOLDANLEFTMetin
STANDARTLAŞTIRMASTANDARDIZEİstatistiksel
STDSAPMASTDEVİstatistiksel
STDSAPMAASTDEVAİstatistiksel
STDSAPMASSTDEVPİstatistiksel
STDSAPMASASTDEVPAİstatistiksel
STHYXSTEYXİstatistiksel
SÜREDURATIONFinansal
SÜTUNCOLUMNArama ve Başvuru
SÜTUNSAYCOLUMNSArama ve Başvuru
ŞİMDİNOWTarih ve Saat
TABANAYUVARLAFLOORMatematik ve Trigonometri
TAHMİNFORECASTİstatistiksel
TAKSİT_SAYISINPERFinansal
TAMİŞGÜNÜNETWORKDAYSTarih ve Saat
TAMSAYIINTMatematik ve Trigonometri
TANTANMatematik ve Trigonometri
TANHTANHMatematik ve Trigonometri
TARİHDATETarih ve Saat
TARİHSAYISIDATEVALUETarih ve Saat
TAVANAYUVARLACEILINGMatematik ve Trigonometri
TDAĞTDISTİstatistiksel
TEKODDMatematik ve Trigonometri
TEKMİISODDBilgi
TEKSDEĞERODDLPRICEFinansal
TEKSÖDEMEODDLYIELDFinansal
TEKYDEĞERODDFPRICEFinansal
TEKYÖDEMEODDFYIELDFinansal
TEMİZCLEANMetin
TOPANAPARACUMPRINCFinansal
TOPKARESUMSQMatematik ve Trigonometri
TOPLASUMMatematik ve Trigonometri
TOPLA.ÇARPIMSUMPRODUCTMatematik ve Trigonometri
TOPÖDENENFAİZCUMIMPTFinansal
TOPX2AY2SUMX2PY2Matematik ve Trigonometri
TOPX2EY2SUMX2MY2Matematik ve Trigonometri
TOPXEY2SUMXMY2Matematik ve Trigonometri
TTERSTINVİstatistiksel
TTESTTTESTİstatistiksel
TÜMHATAİŞLEVERFCMühendislik
TÜRTYPEBilgi
UZUNLUKLENMetin
ÜSEXPMatematik ve Trigonometri
ÜSTELDAĞEXPONDISTİstatistiksel
VALDGETVeritabanı
VARVARİstatistiksel
VARAVARAİstatistiksel
VARSVARPİstatistiksel
VARSAVARPAİstatistiksel
VEANDMantıksal
VSEÇÇARPDPRODUCTVeritabanı
VSEÇMAKDMAXVeritabanı
VSEÇMİNDMINVeritabanı
VSEÇORTDAVERAGEVeritabanı
VSEÇSAYDCOUNTVeritabanı
VSEÇSAYDOLUDCOUNTAVeritabanı
VSEÇSTDSAPMADSTDEVVeritabanı
VSEÇSTDSAPMASDSTDEVPVeritabanı
VSEÇTOPLADSUMVeritabanı
VSEÇVARDVARVeritabanı
VSEÇVARSDVARPVeritabanı
WEIBULLWEIBULLİstatistiksel
YADAORMantıksal
YANLIŞFALSEMantıksal
YATSYDFinansal
YATAYARAHLOOKUPArama ve Başvuru
YAZIM.DÜZENİPROPERMetin
YERİNEKOYSUBSTITUTEMetin
YILYEARTarih ve Saat
YILORANYEARFRACTarih ve Saat
YİNELEREPTMetin
YOKSAYNABilgi
YUKARIYUVARLAROUNDUPMatematik ve Trigonometri
YUVARLAROUNDMatematik ve Trigonometri
YÜZDEBİRLİKPERCENTILEİstatistiksel
YÜZDERANKPERCENTRANKİstatistiksel
ZAMANTIMETarih ve Saat
ZAMANSAYISITIMEVALUETarih ve Saat
ZTESTZTESTİstatistiksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder