se

25 Haziran 2014 Çarşamba

Çalışanlara Hangi Hallerde Sağlık Muayeneleri Yapılır?


- İşe girişlerde

- İş değişikliğinde

- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder