se

21 Ekim 2012 Pazar

Mezun Olunca Ne İş Yapacağım?


“Ne iş olursa yaparım abi,”
“Hele bir mezun olalım, gerisi Allah kerim,”
“Askere gitcem herhal ”
“Valla bilmiyorum abi, bu gidişle İstiklal’in ortasında tezgâh kurup, orijinal kitap satcam”
“Mezun olduktan sonra öğreneceğiz kısmetse!”


Bunlar artık klişeleşmiş “Mezun olunca ne iş yapacağım?” sorusuna Ekşi Sözlükte gençlerin kendi jargonu ile verdikleri cevaplar. Bu cevaplardan bile bu sorunun toplumdaki önem derecesi ve gençlerin kötümserliği hemen ortaya çıkıyor. Gerçekten de Bilişim Sektöründe mühendis, yönetici ve şirket sahibi olarak çalıştığım 30 yıldır gençlerin bana en çok sordukları sorulardan biridir bu! “Mezun olunca ne iş yapacağım?” Global ekonomik kriz nedeniyle işsizliğin arttığı bu dönemde, mevcut tabloya her yıl üniversitelerden mezun olan binlerce yeni mezun çalışan adayı eklendiğini düşünürsek gençlere hak vermiyor da değilim. Gençlerin mezun olunca ne iş yapacağı, hangi şirkette ve hangi mevkide çalışacağı gibi konularda tereddüt etmeleri çok doğal. Bu makalede gençlere mezun olunca daha donanımlı olabilmeleri için öğütler ve çeşitli ipuçları verecek onlara bir anlamda yol haritası çizmeye çalışacağım. Eğer gerçekten faydalı olmasını istiyorsanız sonuna kadar okuyun! Sonuna kadar okumayı göze almayan bir gence yardım etmek çok zor. Toplumdaki “okumamak” salgın hastalığı gençliğin çoğunluğunu karamsarlığa itmekte ve bu aynı zamanda onlarda “bilgi sahibi olmadan” fikir sahibi olma kötü alışkanlığını yaygınlaştırmaktadır.

Meslekler ve Meslek Seçimi

Birey için meslek bir ömür boyunca süren bir ders ve ilerleme olduğu gibi aynı zamanda maddi kazanç sağladığı iş ve pozisyonlardır. İyi düşünerek ve kendinizi tartarak, sevdiğiniz ve sizin için doğru mesleği seçmek iş hayatında başarılı olmayı garantileyen en önemli etkendir. Bir meslek seçerken kişiliğinizi, kendinize ait değerleri, ilgi sahalarınızı ve becerilerinizi göz önüne almalısınız. Kariyerinizi belirlemeye çalıştığınız bu sürece öz değerlendirme (kendini keşfetme) denir.
Hemen şunu belirtmeliyim ki, çeşitlenen ve bir o kadar da iç içe girmiş disiplinlerin egemen olduğu günümüz teknolojik dünyasında üniversite mezunu bile olsanız aslında o mesleğe sadece adım atmış sayılırsınız. Meslek sahibi olabilmek için belirli bir meslek dalında temel eğitim almış bir kişinin kazandığı bilgi ve becerilerin, pratik deneyim, mesleki yeterliliklere göre pratik bilgi ve yetenek kazanması ve staj süreci, arkasından başarı ile tamamlanmış bir deneme süreci ile kanıtlanmış olması gerekir. Mesleğin öğrenilmesi, hem üniversite düzeyinde bir akademik kurumda eğitim, hem de iş yeri koşullarında belirlenmiş, denetlenen ve değerlendirmeye tabi tutulan deneyimi kapsar. Belirli mesleki uygulamaları yapabilmek için gereken öğrenme düzeyleri, “farkında olmak” “kavramak”, “yetenek sahibi olmak” arasında değişebilmektedir. Bazı konular genellikle üniversite çevresinde öğrenilirken, diğer bazı konular daha çok işyerinde öğrenilmektedir.

Bilgi ve becerinin değerlendirilmesinin değişik yöntemleri vardır. Üniversitede alınan derslerde başarı; proje çalışmalarının kritiğe tabi tutulması, yazılı sınavlar, çoktan seçmeli veya metne dayalı sınavlar veya diğer yöntemlerle değerlendirilebilir. Meslek pratiğinin çeşitli yönlerine ilişkin deneyim ise; örnek vakaların değerlendirilmesi, staj kayıt defterine geçirilmiş çalışmaların incelenmesi, yazılı ve tasarım sınavları ve/veya meslekte deneyimli üyelerin adaylarla yapacağı mülakatlar yoluyla sınanabilir. (Mesleki Bilgi ve Becerinin Kanıtlanması, Mimarlar Odası Yayınları, Nisan 1998)
Gençlerin meslek seçerken kanımca ilk olarak kendi maddi imkânlarını ve eğitim durumunu göz önüne almaları gerekir. Eğer maddi imkânlarınız sınırlı olduğundan kendinize üniversite aşaması sonuna kadar, daha uzun süreli bir eğitim planlayamıyorsanız, temel eğitim süreçlerinden sonra doğrudan bir meslek sahibi olabileceğiniz dalları seçin. Örneğin bir meslek lisesi tercih edebiliyor ve herhangi bir başka sınırlamanız yoksa (meselâ kan tutmuyorsa J) “Hemşirelik “ mesleğini sizlere önerebilirim. Böylece mezun olduğunuzda çerçevesi kolayca tanımlanmış bir mesleğe sahip olursunuz. Bunun yerine “Bilgisayar Meslek Lisesi” ise daha geçerli gibi gözüktüğü halde rekabetçi bir pozisyon olduğundan ve aynı zamanda ülkemizde çerçevesi tam çizilmemiş bir “meslek” dalı olarak geliştiğinden, bu eğitim düzeyinde tavsiye edemem. Toplumdaki kanının aksine Meslek Yüksek Okulları mezunlarının doğrudan çalışma hayatına atılabildiklerini de şahsen izlemekteyim.Düzenli maddi bir gelir mi istiyorsunuz yoksa kendi işinizin sahibi mi? Seçeceğiniz meslek size ne kadar ekonomik bir kazanç sağlayacak? Ek gelirleri olacak mı?  Mesleğiniz size nasıl bir yaşam tarzı getirecek? Ofis ortamında mı çalışmak istiyorsunuz yoksa Dünyayı gezip başka kültürler mi tanımak?   Mesleğiniz dışında kendinize ait daha fazla zaman kalmasını mı istiyorsunuz, yoksa kişisel gelişim mi sizin için daha önemli? Başkalarına yardım etmek mi sizi mutlu kılıyor, yoksa kalıcı bir şeyler yapabilmek ve takdir edilmek mi?  Bunlara benzer yüzlerce soru ile kendinizi tartabilirsiniz.

Daha önce söylediğimiz gibi meslek seçimi bireylerin kendilerini tanımaları, ne istediklerini doğru biçimde algılamaları, karakterleri, değerleri, maddi imkânları, ilgi sahaları,  bilgi ve becerileri yanında meslek tanımlarını da doğru biçimde incelemeleriyle yapılmalıdır. Bu makalede meslek tanımlarına daha detaylı değinmeyeceğim ancak http://www.osstercihrehberi.com/meslekler.php adresinde özellikle üniversite mezunları için meslek tanımları bulunmaktadır. http://www.khake.com/page51.html adresinde ise benzer ancak İngilizce sayfalar var.

Ekonomik konjonktür de meslek seçiminde göz ardı edilmeyecek bir argümandır. Birçok yazar ve kariyer destek merkezi günümüzde enerji sektörünün, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonun, sağlık ve eğitim sektörlerinin, lojistik sektörünün, turizmin, danışmanlık hizmetlerinin yeni mezun alımlarında öne çıkarmakta, bu iş kollarının çiçeği burnunda bu mezunlara en azından bir önceki yılki kadar istihdam yaratmasını beklemektedir. Bunun yanında bugün olduğu gibi ekonomik kriz dönemlerinde kamu sektörüne ilgi artmaktadır.

Meslek seçiminde çok faydalı olacak bir yöntem de size literatürde “Mentoring” denilen “Rehberlik” hizmetleri verecek güvenilir ve saygın kişilere danışmanızdır. Bırakın, deneyimli ve şuan sizden daha eğitimli bu akıl hocaları sizi izlesinler. Birçok insan yıllar içinde elde ettikleri deneyimleri kariyerinize yardımcı olmak amacıyla size iletmekten mutluluk duyacaktır.  Akıl hocalarınızın bazı fikirlerinizi desteklediğini ve sizin adınıza olumlu bulduklarını gördüğünüzde kariyer seçiminizde ve hedeflerinize varmak için çabalarınızda daha kararlı olacaksınız. Rehberlik hizmetlerinin meslekte ilerlerken de şaşırtıcı etkilerini, sizin adınıza çabuk ve verimli gelişmeleri hissedeceksiniz.

Meslek Seçimine Yönelik Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler

Tüm gençlere daha üniversitede okurken mesleklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarla da bir yandan ilgilenmelerini öğütlerim. Eğer “Üniversite bitsin, sonra askerlik yaparım ve gelir iş ararım,”  diye düşünüyorsanız günümüz koşullarında 23 veya 24 yaşında, eğitimli ancak hiçbir deneyimi, çevresi olmayan bir genç olarak baştan kaybettiniz! Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un gençliğinde işe girmek için resmen HP’nin kapısında yattığını, yöneticileri bu kadar zorladığını anlatan hikâyeleri okumuşunuzdur. Gerçek şu ki Steve Jobs o zaman sadece 15 yaşındaydı. Düşünün işe girmek için kapınızda yatan bir genç ve 15 yaşında. Birçok yönetici bu gencin kendisi için koyduğu çıtanın ne kadar yüksek olduğunu fark eder. Hayallerinin peşinde koşan gençler mutlaka başarılı olacaktır.
(Niyazi SARAL, 02 Ağustos 2010, Pazartesi)10. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması 2013


10. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması 2013, tüm üniversite öğrencilerine, takım halinde yarışarak, yaratıcı lojistik çözümleriyle, ödüller kazanma fırsatı sunuyor…
Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme ve katma değerli hizmetler, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir. Bu geçişin Tedarik Zinciri bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacaktır. Martin Christopher’ın dediği gibi bundan sonra rekabet şirketler arasında değil şirketlerin içinde yer aldığı tedarik zincirleri arasında olacaktır. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından gereken bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklıdır. Bu açı planlama ve proje yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi, sistem analizi, simülasyon, istatistik, modelleme, optimizasyon, bilişim ve iletişim teknolojileri vb konularında çok daha kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, gibi yetkinlikler de gerekmektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde yüksek öğrenim mezunlarının sahip olabilecekleri bir düzeydir.
Dolayısıyla taşımacılıktan lojistiğe, lojistikten tedarik zinciri yönetimine geçiş aşamasında olan sektörün, hele önümüzdeki yıllarda lojistik ve tedarik zinciri konularında bilgili ve yetenekli yüksek öğrenim mezunlarına gereksinimi çok daha fazla olacaktır.
Kariyerimizi planladığımız üniversite yıllarımızda, her zaman hangi alanda başarılı ve mutlu olacağımızı merak ederiz. Bu kapsamda okuyarak ve danışarak bilgi edinmeye çalışırız. Lojistik Vaka Yarışması, sizlere lojistik ve tedarik zinciri yönetimini tanıtan, üzerinde proje ve takım çalışması yapabileceğiniz ve sonrasında kariyer planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz tatlı ve öğretici bir rekabet ortamı sunmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz tüm teorik bilgilerle gerçek lojistik ve tedarik zinciri problemlerine çözümler bulma fırsatı elde edeceksiniz. Çözümlerinizin doğruluğu ve hassasiyeti kadar emeğinizi nasıl sunduğunuz da ön plana çıkacak ve değerlendirilecektir. Önceki lojistik vaka yarışmalarını katılan ve dereceye giren arkadaşlarımızın önemli bir kısmı artık lojistik sektöründe çalışmaktadır.
Romalıların dediği gibi “Yalınlık gerçekliğin belirtisidir”. Birikimlerinizi kendiniz için faydaya çevirmek adına hepinizi bekliyoruz…
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Kariyer Fırsatını Kaçırmayın
Katılım Koşulları:
1- Yarışma aşağıda belirtilen üç kategoride düzenlenmektedir:
Kategori 1: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri
Kategori 2: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri
Kategori 3: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri
2- Yarışmaya takım olarak katılım söz konusudur. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişiden oluşabilir. Her takımda en fazla bir lisansüstü (doktora veya yüksek lisans) öğrencisi bulunabilir. Bir öğrenci sadece bir takımda yer alabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunun başvurdukları kategorideki tanıma uyması gerekmektedir. Başvuru tarihinde mezun durumda olanlar yarışmaya katılamaz.
3-Katılım ücretsizdir.
4-Tüm başvurular en geç 31.Ocak.2013 tarihi mesai bitimine kadar www.loder.org.tr ve www.marslogistics.com adresinden yapılacaktır. Başvurularda web üzerindeki ilgili başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
5-Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk Vaka takımların e-posta adreslerine 11.Şubat.2013 tarihine kadar gönderilecek ve LODER web sayfasında ilan edilecektir.
6-Takımlar yanıtlarını 12.Nisan.2013 mesai bitimine kadar info@loder.org.tr e-posta adresine göndereceklerdir.
7-Finalistler 13.Mayıs.2013 tarihinde web üzerinden duyurulacak, ayrıca sonuçlar tüm katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir.
8-Final tarihi Haziran 2013 ayı içerisinde olacak şekilde finale kalan finalistler ile birlikte karar verilecektir. Final aşamasında finalist takımlara yeni vakalar eşzamanlı olarak verilecek, hazırladıkları sunumları jüri önünde sunmaları istenecektir. Finalist takımlar, final aşamasına kendi bilgisayarları ve kaynakları ile katılabilirler. Takımlara ödülleri final günü akşamı düzenlenecek bir törenle verilecektir.
9-Finale kalan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım (otobüs veya tren) ve konaklama masrafları MARS Lojistik tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır.
Ödüller:
Tüm Kategorilerde Takımlara verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir;
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1.500 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2013

Lojistik Staj Yerleri ve Başvuruları


Lojistik bölümü okuyan lise ve üniversite öğrencileri için staj yapabileceği lojistik firma çok önemlidir. Doğru seçilmiş bir firmada yapılan iyi bir staj, hem iş tecrübesi edinmek açısından hem de kariyer açısından çok önemli hale gelmiştir. Bu amaçla lojistik sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalara ait staj imkanları ve başvuruları hakkında bilgiler paylaşmak istedik.
Yazı  21 adet lojistik firmasının staj bilgilerini içermektedir. Firmalara ait staj bilgilerinin özetine ve başvuru için gerekli linklere erişebileceksiniz..
İşte lojistik firmaları ve staj bilgileri:

Omsan Lojistik
Kış dönemi lise stajyerleri için;
Ticaret ve Meslek Liseleri ile iletişime geçilerek, ihtiyaç duyulan bölümler için öğrenci talepleri yapılmaktadır. Stajı zorunlu olan ve okullar tarafından yönlendirilen öğrenciler ile mülakat görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler sırasında uygulanan Dikkat Testi’nde belli bir ortalamanın üstünde başarı gösteren adaylar ile tekrar iletişime geçip sürecin olumlu olduğu bilgisi verilmekte ve sonrasında staj günleri ve tarihleri belirlenmektedir.
Yaz dönemi üniversite stajyerleri için;
Üniversitelerde düzenlenen Kariyer Günleri’nde bizimle paylaşılan ve stajyerbasvuru@omsan.com.tr adresine gönderilen başvurular değerlendirilmektedir. Yaz dönemi için staj başvuruları 15 Nisan tarihine kadar kabul edilmektedir.
Üniversite stajyeri değerlendirme kriterleri :
• Ders notlarının C’nin altında olmaması
• Zorunlu staj gün sayısı
• Üniversite tarafından SGK girişinin yapılıp yapılmadığı
• Mülakat sırasındaki izlenimler
• Dikkat testi uygulaması sonucu
Borusan Lojistik
Borusan Lojistik’de kısa dönemli stajyer kabulleri yaz döneminde gerçekleşmektedir. Kış dönemi için ise tüm yıl boyunca Borusan Lojistik’de staj yapabilecek öğrencileri departman talepleri doğrultusunda kabul etmekteyiz. Stajyer adayları İnsan Kaynakları ve ilgili fonksiyon temsilcisi tarafından görüşmeler yapılarak değerlendirilir. Stajlar için öncelik okulları tarafından zorunlu stajı olan adaylara verilir.
Staj başvurularınızı Açık Pozisyonlar bölümünden yapabilirsiniz.
Arkas Lojistik
Arkas Holding ve bağlı şirketlerinde Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, Arkas Holding ve çatısı altındaki şirketlerimize kazandırmak, sistemin temel amacıdır.
Bu amaç doğrultusunda şirketler, istedikleri stajyer sayısını ve bu stajyerlerde kendi çalışma koşullarına göre belirledikleri özellikleri Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirirler. Bu çerçevede:
Üniversite Öğrencileri başvuruları Nisan ayı itibarı ile kabul edilir ve yaz aylarında tam zamanlı (16 Haziran -15 Eylül) staj programına alınabilirler.
Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri başvuruları ise, Ağustos ayı itibari ile başlayıp söz konusu akademik yılın sonbahar-ilkbahar sömestrleri süresince (15 Eylül-14 Haziran) staj programına alınabilirler.
http://www.arkas.com.tr/pages/insan_kaynaklari/insan_icerik.html
Ekol Lojistik
Ekol’e yapılacak iş başvuruları, başvuru formu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Staj ve yarı zamanlı çalışma başvuruları için de aynı form kullanılabileceği gibi, kariyer portalları üzerinden ihtiyaç duyulan pozisyonlar için ilanlar takip edilebilmekte ve ilgili pozisyona iş başvurusu yapılabilmektedir.
Ekol bünyesindeki her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler tanımlanmıştır. İşe alımlarda, adaylarda tanımlanan bu nitelik ve yetkinlikler aranmaktadır. Başvuruda bulunan uygun adaylarla yetkinlik bazlı görüşme yapılmakta; kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve genel yetenek testi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm yöneticisi ile ikinci görüşme yapmaları sağlanmaktadır.
Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaya, İK Seçme Yerleştirme & Gelişim Değerlendirme Merkezi tarafından iş teklifi yapılmaktadır. Ekol ailesinin tüm üyelerinden organizasyonel bağlılık, takım çalışması bilinci, yüksek başarma arzusu ve müşteri odaklılık beklenmektedir.


10 Ekim 2012 Çarşamba

Tuzağa Dikkat:Kurbanlık Alırken Kurban Olmayın!

Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşları kurbanlık alma telaşı sardı. Uzmanlar ise kurban pazarlarında hem hayvan satıcılarını hem de vatandaşları uyardı.
Kalpazanların bonkör davrandığına dikkat çeken emniyet yetkilileri, "Kullanımdaki paralar kadar yıpranmamış olduğu için yeni olan parayı vatandaşlarımız dikkatle incelesin." uyarısında bulunuyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para konusunda hem vatandaşları hem de kurban satıcılarını uyardı. Vatandaşların kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma düşmemeleri için, aldıkları paraların hakiki olup olmadığı konusunda dikkatli davranmaları gerektiğine vurgu yapan emniyet yetkilileri şu tavsiyelerde bulundu: "Sahte para güzel bir şekilde muhafaza edilmeli ve sadece gelecek görevlilere teslim etmeli.

Sanık durumuna düşme korkusuyla ya da neme-lazım düşüncesiyle pasif kalmamalı, olayı sineye çekmemeli. Gerçek parada kabartma baskı, filigran, emniyet şeridi, bütünleşik görüntü, hologram, optik değişken bant, renk değiştiren mürekkep var. Sahte bir parayla karşılaşıldığında sahte parayı aldığınız kişiye kesinlikle iade etmemeli. Şahsın eşkaline ilişkin bilgileri, mümkünse kimlik bilgilerini ve hatta varsa otosunun plakasını ve diğer özelliklerini tespit etmeli. Şahsı mümkün mertebe oyalamalı. Bu arada en kısa sürede '155 Polis İmdat' veya en yakın polis birimini olaydan haberdar etmeli."

KALPAZANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN
Emniyet yetkilileri, günümüzde önemli bir değişim aracı olan paranın sahteciliğine karşı yeterli düzeyle korunamaması, sosyal ve ticari hayatta ciddi güvensizliklerin yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de Türk parasının yanı sıra, Amerikan Doları ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimlerinin de değişim ve tasarruf aracı olarak kullanılmasının para sahtecililiği ile mücadele alanını daha da genişlettiğini belirten yetkililer, "Para sahteciliği ile etkin polisiye mücadelenin yanında, halkımızın da sahte para ile gerçek parayı birbirinden ayıracak yeterli bilgiye sahip olması; gerek Türk parasının gerekse yabancı paraların güvenlik unsurlarını yerli ve yabancı paraları iyi tanımaları gerekmektedir. Kullanımdaki paralar kadar yıpranmamış olduğu için yeni olan parayı vatandaşlarımız dikkatle incelesin. Vatandaşlarımızın ve kurban satıcılarının kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu durumuna düşmemeleri için, banknotları tanımaları ve aldıkları paraların hakiki olup olmadığı konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Dünyada sahteciliğe karşı korunmak için paralar son derece gelişmiş emniyet unsurlarıyla basılmaktadır. Gerçek banknotlar dizayn, renk ve baskı yönünden çok net ve düzgün görünür. Dikkatle bakıldığında kolayca algılanabilecek bu net ve temiz görünüm yanında, elle kontrolle sahte ve gerçek banknotları birbirinden ayırmak mümkündür. Paranın gerçek olup olmadığının anlaşılması için halkımız tarafından kolaylıkla yapılabilecek kontrol yöntemleri bulunmaktadır."

İşte Ekonomistlerin 2013 Beklentileri...

33 ay sonra ilk kez daralan sanayi üretimini ve Başbakan yardımcısının açıkladığı Orta Vadeli Program'ı piyasa uzmanları değerlendirdi.
İşte ekonomistlerin yorumları...
PİYASALARDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...
Gizem Öztok Altınsaç
Garanti Yatırım Ekonomisti

DÖVİZ KURLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...


'Büyümede beklenenin ötesindeki yavaşlama, cari açık/GSYH tahmininin daha düşük gerçekleşmesiyle sonuçlanıyor. OVP kendi içinde rakamsal olarak son derece tutarlı bir makro çerçeve sunuyor; fakat özellikle 2013 sonu için yüzde 5.3 olan enflasyon beklentisinin oldukça iyimser olduğunu düşünüyoruz.'
 
Timothy Ash
Standard Bank Gelişmekte Olan Piyasalar Birimi Başkanı

'OVP kapsam döneminde cumhurbaşkanlığının yanı sıra yerel ve genel seçimler yapılacak. Anayasa konusunda da muhtemelen referanduma gidilecek. Seçimler de gözönüne alındığında hedefler oldukça temkinli ve güvenilir. Bu plan kredi derecelendirme kuruluşlarını ikna ederse (Türkiye’nin) kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye gelmeli.'

İbrahim Aksoy
Şeker Yatırım Ekonomisti


'Merkez Bankası’nın 24 Ekim’de açıklayacağı yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahminini yüzde 6.2’den yüzde 7.4’e yükseltmesini bekleyebiliriz. OVP’de bu yıl için bütçe açığı hedefinde yüzde 0.8’lik yukarı yönlü bir revizyon yapılmış. Önümüzdeki yıllarda merkezi yönetim program tanımlı faiz-dışı fazla rakamında kademeli bir artış öngörülüyor.'

İnanç Sözer
Odeabank Ekonomik Araştırma Müdürü


'OVP ana hatları ile gerçekçi ve büyüme tarafında rahatlıkla ulaşılabilir bir görünüm arz ediyor. Özellikle vergi, istihdam ve eğitim alanındaki reformlar hayata geçtikçe, Türkiye finansal istikrarını güçlendirerek rekabette üst sıralara çıkacak ve hem büyümesini hem de enflasyonunu yüzde 5’lik hedef seviyelere ulaştırabilecek. Global perspektif dikkate alındığında, Türkiye’nin temkinli, tutarlı ve gerçekçi bir orta vadeli plan açıklamasını takdir etmek gerek.'

Kaynak:bigpara

8 Ekim 2012 Pazartesi

İki Saatte Kömür Yaptılar!

Fındık kabuğu ve zeytin küspesi gibi çeşitli biyokütleler kullanılarak işlemden geçirilen atıklar, normalde milyonlarca yıllarda oluşan toz kömüre bir kaç saat içinde dönüştürüldü

Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde oluşumu milyonlarca yıl süren kömür, laboratuvar ortamında iki saatte hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile elde edildi.

AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ, yaptığı açıklamada, hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile laboratuvar ortamında nano küre yapılı sentetik kömür elde ettiklerini açıkladı. Prof. Dr. Sınağ, yöntemin piroliz, koklaştırma gibi diğer yöntemlerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Çalışmalarında bu yöntemle su ortamında çok sayıda farklı biyokütlelerden maksimum verim ve en iyi ısıl değere sahip ürünün elde edildiği koşulları araştırıp ortaya koyduklarını ifade eden Sınağ, ''İşlemimiz, özel dizaynlı basınçlı kaplarda iki saat sürede gerçekleşiyor. Türkiye'de çok önemli rezervi bulunan fındık kabuğu ve zeytin küspesi başta olmak üzere ormansal atıklar, gıda atıkları gibi çeşitli biyokütleler kullanılıyor; işlemden geçirilen bu atıklar bir kaç saat içinde toz kömüre dönüştürülüyor'' diye konuştu.

Sınağ, işlemin, milyonlarca süren kömürleşme süreciyle kıyaslandığında ısıl değerinin yüksek olması, kükürt içeriğinin yok denecek kadar az olması, toz halde elde edilebilmesi, gübre olarak kullanılabilmesi ile büyük ölçekte üretime geçildiğinde enerji alanında Türkiye'ye çok önemli katma değer yaratacağını vurguladı.

Bitki atıkları kömüre dönüşüyor
Sınağ, kömür oluşumu için biyokütle olarak zeytin küspesi ve fındık kabuğu gibi Türkiye için yüksek rezervlere sahip atıklarla ormansal atıklar, gıda atıkları gibi çeşitli biyokütleler kullanılabileceğini belirtti.

Laboratuvar ortamında sentezlenen biyokömürün, Türkiye'de bilinen en iyi linyitlerden 1000-1500 kalori daha yüksek ısıl değere sahip olduğunu belirten Sınağ, elde edilen kömürün ise toz şeklinde olması nedeniyle özellikle çimento sektöründe kullanılabileceğini kaydetti.

Sınağ, kömürün kükürt içeriğinin yok denebilecek kadar düşük olmasının çevreci bir kimlik kazanmasına yol açtığını söyledi.

Türkiye'nin fındık kabuğu rezervinin yüksek olduğuna işaret eden Sınağ, bu nedenle kullanılan yöntemin ekonomik olmasını beklediklerini vurguladı.

Ürünün briketlenerek hem ısıl değerinin artırılabileceği hem de normal kömürler gibi günlük hayatta da kullanabileceğini vurgulayan Sınağ, ''Prosesin büyük ölçekte uygulanmaya başlanmasıyla gelecekteki fosil yakıt ihtiyacı dolayısıyla enerji açısından dışa bağımlılık büyük oranda azaltılabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Tıpta da kullanılabiliyor
Prof. Dr. Sınağ, ürünün toksik herhangi bir etkisinin bulunmadığını ve farklı teknikler kullanılarak bu karbon nano yapıları suda çözünür hale getirdiklerinin altını çizerek bu sayede tıpta kullanım alanı bulabileceğini belirtti.

Nano boyutta karbon kürelerden oluşan ürünün aktif kimyasal gruplarla fonksiyonlaştırıldığında katma değeri yüksek ve biyoteknolojik uygulamalar için verimli yeni tip malzemeler elde edilebileceğini vurgulayan Sınağ, ''Ürünümüzün bu şekilde geliştirilerek biyomedikal alanında, biyosensör uygulamalarında, yakıt pilleri ve enerji depolama gibi farklı amaçlı kullanılabilmesi mümkün'' diye konuştu.

İki saatte kömür elde ettiler
Sınağ, çalışmasının önemini şu sözlerle açıkladı:

''İki saatte kömür elde ediyoruz. Milyonlarca yıl süren kömür oluşum sürecini çok kısa sürede laboratuvarda saat mertebesinde gerçekleştirmek, çok önemli.

Ancak ürünümüzün endüstriyel boyutta uygulanabilmesi için şu anki görüntü hem ısıl değer, hem kükürt içermemesi hem de toz olması açısından özellikle de toz kömürün ülke dışından temin edildiği çimento sektöründe oldukça önemli bir ekonomik değer oluşturabileceği şeklinde.''

Sınağ, özel sektör ve kamuda konuyla ilgili faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından beklentilerinin ülke ekonomisine katkı sağlanması adına endüstriyel boyutta çalışmalara başlanması olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Sınağ, çalışmanın sonuçlarının bu yılın Haziran ayında Industrial&Engineering Chemistry Research isimli prestijli bir uluslararası dergide yayımlanarak bilim dünyasına duyurulduğunu bildirdi.

AA