se

16 Şubat 2014 Pazar

Kira Geliri Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

2014 kira beyannamesi,kira vergisi,maliye bakanlığı
2013 Yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan Rehberde;
• Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi,
• Kira gelirine konu mal ve haklar,
• Kira gelirinde beyanname verilmeyecek haller,
• Mesken kira gelirinin beyanı ve mesken kira gelirinde istisna uygulaması (2013 yılı için 3.200 TL’lik istisna ),
• Tevkifatlı işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı (2013 yılı için 26.000 TL),
• Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirinde beyanname verme sınırı (2013 yılı için 1.390 TL),
• Emsal kira bedeli uygulaması,
• Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler (%25 Götürü gider veya gerçek gider yöntemi),
• Kira geliri ile diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi halinde beyan durumu,
• Beyan edilen gelir tutarından yapılacak indirimler (eğitim, sağlık, bağış ve yardımlar, şahıs sigorta primi vb.),
• Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi,
• 2013 Yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi,
• Beyannamenin verilme zamanı ve ödenmesi,
konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, mesken ve işyeri kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere de yer verilmiştir.
 Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder