se

16 Şubat 2014 Pazar

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Daha önce 29 Mart 2013 tarihli 28602 sayılı resmi gazete de yayımlanan "İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" aşağıda verilen NACE kodlarında değişikliğe uğramıştır

4 Şubat 2014  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28903
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve 95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
NACE
Rev.2_Altılı
Kod
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Tehlike Sınıfı
46.72.03
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
Az Tehlikeli
46.73.02
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
Tehlikeli
46.75.04
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
Tehlikeli
95.25.02
Mücevherlerin onarımı
Tehlikeli
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder