se

25 Ağustos 2015 Salı

Defects Per Opportunity (DPO) Fırsatta Hata Sayısı Nedir?

Defects per Oppotunity (Fırsatta Hata Sayısı): Bir işlemden çıkan birimlerin hatasız üretilme olasılığıdır. 

Aynı DPU (Defects per Unit) değerine sahip farklı süreçleri olan işlemler sonucunda  hata bulunma olasılıkları farklıdır.  Bir tanesinde parça veya birimde hata bulma olasılığı düşükken diğerinde sonsuz hata çıkma ihtimali olabilir.

Uçak üretiminde üretiminin kompleksliğinden  birçok hata oluşma ihtimali varken, çekiç üretiminde daha az fırsat bulunmaktadır.

D: Numbers of defects
O: Numbers of opportunities for a defect
U: Numbers of units

DPO=    D      
             UxO

DPO=                         Hata Sayısı                                     
               Birim Sayısı x Hata Oluşma Fırsatı Sayısı

Örnek: Gıda sektöründe bir şirkete ait sevkiyat sürecini ele alalım. Sipariş hata sayılacak olasılığımızı oluşturan faktörler: siparişin yanlış ürünler içermesi, siparişin geç teslimi, siparişte hasar olması,siparişin yanlış adrese teslimi, evrak bilgilerinin yanlış olması gibi 5 durumu 100 sipariş için inceleyelim. 

Sipariş Sürecinde Bulunan Hatalar

Siparişin yanlış ürünler içermesi :5

Siparişin geç teslimi:7

Siparişte hasar olması: 3

Siparişin yanlış adrese teslimi:2

Evrak bilgilerinin yanlış olması:3


Hata Sayısı:20

Birim Sayısı:100

Fırsat Sayısı: 5 tane hata türünden oluşma olasılığı var


DPO=          20            = 0,04
                  100x5

Bu şekilde yorumlamak zor olduğundan DPMO "Milyon Fırsatta Hata Sayısı" kullanılmaktadır.

Bu örneği referans alırsak 0,04 x 10000000 = 40000  1 milyon siparişin sevkiyatı 40,000 hata oluşturacaktı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder